מכרז פומבי מס' 07/2022 – מתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים

מספר מכרז : 07/2022

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים:
לחצו כאן להורדת הפרוטוקול

לצפייה בפרוטוקול שאלות הבהרה:
לחצו כאן להורדת הפרוטוקול

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 12/07/2022 בשעה 12:00