מנכ״ל/ית החברה הכלכלית לפתוח עפולה בע״מ

מספר מכרז : 08/2019

שאלון אישי למכרז מנכל לחכל

מכרז מנכל לחברה הכלכלית 4_1 עמוד

מועד אחרון להגשת המכרז: יום חמישי 15/8/2019 עד השעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 15/08/2019