מנהל/ת חשבונות ושכר לחברה הכלכלית

מספר מכרז : 51/2019

שאלון אישי- משרה במכרז יש למלא את השאלון ולצרפו לקוחות החיים

יש להגיש את המכרז עד לתאריך 16/5/2019 בשעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/5/2019