מכרז פומבי 19/2021- הקמת 2 פארקי אופניים "פאמפטרק" בעפולה

מספר מכרז : 19/2021

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 15/12/2021 בשעה 12:00