מכרז פומבי מס' 18/2021 – לאספקה, התקנה והפעלה של מערכת חימום בריכת השחייה העירונית בעפולה

מספר מכרז : 18/2021

לצפייה בנוסח מכרזים וקול קורא:
לחצו כאן להורדת נוסח פרסום מכרזים

הבהרה למכרז פומבי מס' 18/2021:

לחצו כאן להורדת הבהרה למכרז פומבי מס' 18/2021- סיור מציעים

הארכת מכרז פומבי מס' 18/2021:
לחצו כאן – הארכת מכרז פומבי 18/2021

פרוטוקול שאלות הבהרה:
לחצו כאן להורדת פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 07/12/2021 בשעה 12:00