מכרז פומבי מס' 05/2022 – לאספקה והתקנה של מתקני מים בבריכה העירונית בעפולה עלית

מספר מכרז : 05/2022

לצפייה בנוסח מכרזים:
לחצו כאן להורדת נוסח פרסום מכרזים

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים:
לחצו כאן להורדת הפרוטוקול

מסמך שאלות הבהרה:
לחצו כאן להורדת מסמך שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 12/06/2022 בשעה 12:00