מזכיר/ה במינהלת הסכם הגג

מספר מכרז : 4/2019

תאריך אחרון להגשה: 1/5/2019 עד השעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 1/5/2019