רכז תחום רכשוהתקשרויות לחברה הכלכלית

מספר מכרז : 5/2019

שאלון אישי- משרה במכרז יש למלא את השאלון ולצרפו לקוחות החיים

תאריך אחרון להגשת המכרז 16/5/2019 עד השעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/5/2019