מתן זכות שימוש במתקן פרסום ע״ג גשר הולכי רגל בדרך 65 – מול בית החולים ״העמק״

מספר מכרז : 07/2020

שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל בלבד lga0206@afula.muni.il לא יאוחר מתאריך 9/7/20 בשעה: 16:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/7/2020