מתן זכות שימוש במתקן פרסום ע״ג גשר הולכי רגל בדרך רבין

מספר מכרז : 1/2020

01.2020 מכרז שילוט על גבי גשר בדרך רבין יד לבנים

תאריך אחרון להגשה: 30/1/2020 בשעה: 16:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 30/1/2020