מתן זכות להפעלת מזנונים באתרים ברחבי העיר

מספר מכרז : 04/2023

למתן זכות להפעלת מזנונים באתרים ברחבי העיר:
1. מזנון בפארק המים והבריכה המקורה בעפולה עילית (שנתי)
2 . מזנון חיצוני בקאנטרי קלאב (עונת הרחצה)
3 . היכל התרבות העירוני (שנתי)
4 . פארק לב העמק – מזנון נייד (שנתי)

מכרז 04.2023 הפעלת מזנונים -פרוטוקול שאלות הבהרה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 24/05/2023 בשעה 12:00