מכרז פומבי 04/2022- להשכרת מבנה דו קומתי בפארק הרכבת בעפולה

מספר מכרז : 04/2022

הארכת מכרז פומבי מס' 04/2022:
לחצו כאן – הארכת מכרז פומבי מס' 04/2022

הארכה נוספת מכרז פומבי מס' 04/2022:
לחצו כאן – הארכת מכרז פומבי מס' 04/2022

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 01/06/2022 בשעה 12:00