מכרז פומבי 02/2022- להשכרת יחידה מסחרית בשוק העירוני הישן בעפולה

מספר מכרז : 02/2022

הארכת מכרז פומבי מס' 02/2022:
לחצו כאן – הארכת מכרז פומבי מס' 02/2022

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 10/04/2022 בשעה 12:00