מכרז פומבי מס' 2/2021 – לתפקיד פקיד/ת קבלה בקאנטרי קלאב עפולה

מספר מכרז : 2/2021

יש למלא ולצרף את המסמך הבא:
לחצו כאן להורדת טופס בקשה למשרה פנויה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 30/11/2021 בשעה 12:00