מכרז למכירת מבנים יבילים

מספר מכרז : 06/2022

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לרכישת מבנים יבילים –
המורכבים מקונסטרוקציית ברזל/אלומיניום, יציקת בטון וחלונות זכוכית.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 20/06/2022