מכרז למציל לקאנטרי קלאב עפולה

מספר מכרז : 763

דרושים מצילים לקאנטרי עפולה

פירוט תנאי סף ודרישות ניתן לקבל במשרדי החברה הכלכלית (רח' כיכר העצמאות 3, בית קדוש, קומה 5 עפולה) או באתר החברה : https://aec.co.il/

את הטפסים יש להגיש במשרדי החברה הכלכלית (רח' כיכר העצמאות 3, בית קדוש, קומה 5 עפולה) או בדוא"ל: lga0206@afula.muni.il

בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישוריי המועמד/ת והמלצות עד לתאריך 17/02/19.

2. בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד/ת לא תובנה לדיון.

3. לפרטים נוספים,ניתן לפנות אל משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ, בטלפון: 04-6520437/8  עד השעה: 15:00, או בדוא"ל: lga0206@afula.muni.il

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 17/2/19