מכרז חיצוני פומבי מס' 1/2021 – לתפקיד מציל/ה בקאנטרי קלאב עפולה

מספר מכרז : 1/2021

יש למלא ולצרף את המסמך הבא:
לחצו כאן להורדת טופס בקשה למשרה פנויה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 30/11/2021 בשעה 12:00