מזכיר/מזכירה בחברה הכלכלית

מספר מכרז : 3/2020

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/2/2020