מהנדס/ת או הנדסאי/ בניין מפקח על עבודות סלילה ופיתוח במנהלת הסכם הגג

מספר מכרז : 03/2019

עד לתאריך 1/5/2019 בשעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 1/5/2019