מהנדס/ הנדסאי בניין מפקח על עבודות בניה במנהלת הסכם הגג

מספר מכרז : 02/2019

תאריך אחרון להגשה 1/5/2019 עד השעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 1/5/2019