להשכרה יח׳ ברח׳ קהילת ציון 18 א׳ בעפולה

מספר מכרז : 05/2019

מועד אחרון להגשה 02/01/2020 בשעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 02/01/2020