להשכרה יחידה ברח׳ קהילת ציון 24 בעפולה

מספר מכרז : 06/2020

שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל בלבד lga0206@afula.muni.il לא יאוחר מתאריך 9/7/20 בשעה: 16:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 16/7/2020