להשכרה יחידה ברחוב קהילת ציון 24 ב׳ בעפולה

מספר מכרז : 05/2020

תאריך אחרון להגשת המכרז 3/5/2020 בשעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 3/5/2020