השכרת נכס ברחוב משה שרת 1

מספר מכרז : 02/2020

 

מכרז נכס ברחוב משה שרת 1 פינת רחוב הולנד 20.1.2020

תאריך אחרון להגשת המכרז: 19/2/2020 בשעה: 12:00

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 19/2/2020