השכרת נכס ברחוב משה שרת 1 פינת רחוב הולנד בעפולה

מספר מכרז : 04/2020

בשאלות הבהרה, ניתן לפנות בכתב באמצעות המייל בלבד: lga0206@afula.muni.il

לא יאוחר מתאריך: 10.06.2020 שעה: 16:00.

ניתן לראות את היחידה עד למועד האחרון להגשת הצעות בתיאום מראש.

את התיאום המוקדם יש לבצע באמצעות מייל lga0206@afula.muni.il עד לא יאוחר מ – 10.06.2020

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 17/6/2020