הקמת מאגר מים וחדר משאבות עבור מבנה מוקם בעפולה עילית

הורדת המסמך