הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב משומש

מספר מכרז : 03/2020

מועד אחרון להגשת ההצעות 17/5/2020 בשעה: 12:00 במסירה ידנית בלבד

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 17/5/2020