אספקה והתקנת שלטי פרסום ומתן זכות לפרסום מסחרי ברחבי העיר עפולה

מספר מכרז : 08/2019

תאריך אחרון להגשת המכרז 1/08/2019 בשעה: 12:00

במשרדי החברה הכלכלית ״בית קדוש״ עפולה

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 1/08/2019