הקטר הגיע למתחם התחנה

בקרוב מגיע אלינו למתחם התחנה קטר בעיצוב מיוחד המדמה את הרכבת ששימשה בישראל

בעבר לנסיעות והובלת משאות