ימים ושעות פעילות בקאנטרי עפולה

לצפייה בימים ובשעות הפעילוית של קאנטרי עפולה