פרסום

מתקני הפרסום וההוריה העירונית, מהווים את חלון הראווה של העיר ומספקים הכוונה בעורקי התנועה למוסדות העיר. החברה הכלכלית ביצעה רה ארגון בתחום שכלל: יציאה למרכזים חדשים, הגדלת התמורה הכספית המשולמת, החלפה ושדרוג של כלל המתקנים בעיר והתאמתם לצרכים העדכניים.

סוגי מתקני הפרסום להם ניתנים זיכיונות פרסום:

  • בילבורדס שילוט חוצות עירוני  – מתופעל ע״י חברת מקסימדיה
  • מכווני תנועה מתקני פרסום ניצבים באי התנועה ומשמשים לפרסום והכוונה עירונית – מתופעל ע״י חברת דגל תקשורת
  • שלטי דגל – מתופעל ע״י חברת דגל תקשורת
  • גשר בית החולים העמק להולכי רגל – מתופעל ע״י חברת מקסמידיה
  • גשר רבין להולכי רגל – מתופעל ע"י חברת פרסום על
  • מסך דיגיטאלי כיכר פז – לד דיגיטל