רשימת מכרזים שהסתיימו

תאריך פרסום המכרז מספר מכרז שם המכרז
04/2023
מתן זכות להפעלת מזנונים באתרים ברחבי העיר
03/2023
מתן זכות לפרסום מסחרי על גבי מתקני פרסום חוצות ("בילבורד") ברחבי העיר עפולה
02/2023
מכרז למתן שירותי פיקוח בתחום הגינון
01/2023
מכרז אספקת ציוד חדר כושר- קאנטרי עפולה
07/2022
מכרז פומבי מס' 07/2022 – מתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים
06/2022
מכרז למכירת מבנים יבילים
06/2022
מכרז פומבי מס' 06/2022 – למכירת מבנים יבילים
05/2022
מכרז פומבי מס' 05/2022 – לאספקה והתקנה של מתקני מים בבריכה העירונית בעפולה עלית
04/2022
מכרז פומבי 04/2022- להשכרת מבנה דו קומתי בפארק הרכבת בעפולה
01/2022
מכרז פומבי 01/2022- להשכרת יחידה מסחרית בשוק העירוני הישן בעפולה