רשימת מכרזים שהסתיימו

תאריך פרסום המכרז מספר מכרז שם המכרז
05/2019
להשכרה יח׳ ברח׳ קהילת ציון 18 א׳ בעפולה
08/2019
מנכ״ל/ית החברה הכלכלית לפתוח עפולה בע״מ
08/2019
אספקה והתקנת שלטי פרסום ומתן זכות לפרסום מסחרי ברחבי העיר עפולה
51/2019
מנהל/ת חשבונות ושכר לחברה הכלכלית
5/2019
רכז תחום רכשוהתקשרויות לחברה הכלכלית
4/2019
מזכיר/ה במינהלת הסכם הגג
03/2019
מהנדס/ת או הנדסאי/ בניין מפקח על עבודות סלילה ופיתוח במנהלת הסכם הגג
02/2019
מהנדס/ הנדסאי בניין מפקח על עבודות בניה במנהלת הסכם הגג
01/2019
ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
763
מכרז למציל לקאנטרי קלאב עפולה
סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות