מטרות החברה

פעילות החברה הכלכלית כיום: 

  • ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחומי בניית מוסדות חינוך, ציבור, תשתיות ופארקים.
  • ניהול קאנטרי קלאב עפולה
  • הפעלת השוק החדש ( באמצעות זכיין ) 
  • ניהול מתקני הפרסום העירוניים 
  • ניהול נכסי העירייה המניבים 
  • אחריות על פארק הרכבת 
  • ניהול מתחם ״ברוש״ בית לחדשנות 
  • ניהול החממה הטכנולוגית בקאנטרי קלאב