דבר המנהל

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה הינה תאגיד עירוני בבעלות עיריית עפולה המפעילה עבור העירייה פרויקטים ופעילויות שונות כגון:

ניהול ופיקוח פרוייקטים עירוניים, מוסדות חינוך וציבור, פארקים ותשתיות, כמו כן אחראית החברה על ניהול הקאנטרי קלאב העירוני, הפעלת השוק החדש (באמצעות זכיין), ניהול מתקני הפרסום העירוניים, ניהול נכסי העירייה המניבים, אחריות על פארק הרכבת, ניהול מתחם ההאב "ברוש" והחממה הטכנולוגית בקאנטרי.

החברה, שאחד מתפקידיה העיקריים לצד ניהול והפעלת הפרויקטים הוא להניב רווח כלכלי לעירייה פועלת על מנת להגשים את מטרתה וזאת לאחר שעברה שינויים ארגוניים ומקצועיים לשם כך.

החברה תפעל למקסם את יכולותיה במגוון התחומים בהם היא עוסקת תוך מתן דגש על תהליכי שקיפות, מנהל תקין ובקרה רציפה וזאת בכדי להצמיחה ולהביאה ליעילות מקסימאלית.

אני מאמין כי בתהליכי עבודה סדורים, עבודה מקצועית ולצידה דבקות בחזון החברה לצד שירות איכותי נעמוד ביעדי החברה ונביא לפריחתה ולהשקעות לרווחת תושבי העיר.

בברכה,

נתנאל כהן, מנכ"ל

החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ.