אודות

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה, הנה תאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית עפולה.   החברה הוקמה בשנת 1996 כזרוע הביצועית של עיריית עפולה, למימוש הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה של העיר. זאת במטרה להגדיל את מקורות ההכנסה ומגוון הפעילויות לרווחת התושבים וקהילת העסקים הפועלת בעיר. כחלק מרכזי בעשייה הציבורית בעיר, החברה מהווה גורם מקצועי ומיומן בהובלה וביצוע של פרויקטים עירוניים ביעילות ומקצועיות. יתרונה של החברה הכלכלית הוא ביכולתה להוביל ולנהל פרויקטים החל משלב התכנון ועד סיום ביצוע בצורה מהירה, מקצועית ואיכותית. וזאת תוך שימת דגש על מזעור סיכונים ויצירת יתרונות תכנוניים וכלכליים.