רשימת מכרזים שהסתיימו

תאריך פרסום המכרז מספר מכרז שם המכרז
51/2019
מנהל/ת חשבונות ושכר לחברה הכלכלית
5/2019
רכז תחום רכשוהתקשרויות לחברה הכלכלית
4/2019
מזכיר/ה במינהלת הסכם הגג
03/2019
מהנדס/ת או הנדסאי/ בניין מפקח על עבודות סלילה ופיתוח במנהלת הסכם הגג
02/2019
מהנדס/ הנדסאי בניין מפקח על עבודות בניה במנהלת הסכם הגג
01/2019
ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
763
מכרז למציל לקאנטרי קלאב עפולה
08/2018
מכרז מסגרת – למתן שירותים לתכנון, ניהול ופיקוח לפרויקטים בעפולה
10/2018
מתן שירותי ייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית
11/2018
אספקת גז בישול (גפ"מ) לקאנטרי קלאב עפולה (רצ"ב חוברת המכרז)
סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות