לשמש זרוע ביצועית, גמישה ויעילה של הרשות תוך צמצום תהליכים בירוקרטים על ידי ניהול מקצועי יעיל, ואפקטיבי ליצירת רווח כלכלי.

להמשיך ליזום ולקדם פרויקטים חדשניים בתחומי התרבות, החינוך, התעסוקה והפנאי במטרה לחזק עוגנים כלכליים בעיר, ולרווחת תושבי העיר.

לגייס משאבים, תוך שימוש בידע וניסיון מקצועיים כמנוף ליצירת יתרונות תכנוניים וביצועיים ליעילות מקסימאלית.

לפתח ולהשביח את נכסי החברה הקיימים וכן את נכסי העירייה המניבים במטרה לממש את הפוטנציאל המסחרי והכלכלי של העיר באופן מיטבי.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות