חברי דירקטוריון

  • מר אבי אלקבץ                       יו"ר הדירקטוריון               
  • מר שלום שלמה – רו״ח            מנכ״ל העירייה
  • מר חביב פרץ                         דירקטור
  • מר ערן זקס                           דירקטור
  • מר ישראל קנטור                    מהנדס העיר, מ״מ מנכ״ל החברה הכלכלית ודירקטור
  • מר עדן יוקלר                         דירקטור
  • גב׳ בתיה אדרי                       דירקטורית
סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות