• מר אבי אלקבץ                       יו"ר הדירקטוריון               
  • מר עדן יוקלר                         מ״מ יו״ר דירקטוריון 
  • גב׳ בתיה אדרי                       דירקטורית
  • מר שלום שלמה                      דירקטור
  • מר חביב פרץ                         דירקטור
  • מר ישראל קנטור                     דירקטור
  • מר ערן זקס                           דירקטור
סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות